Thống kê
Hôm nay : 127
Tháng 12 : 175
Năm 2020 : 7.693
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch chỉ đạo công tác tháng 1/2019

                                                      

PHÒNG GD & ĐT  THÁI THỤY

   TRƯỜNG MN THÁI  HƯNG

     

           S:  14    / KH-TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

         Thái Hưng, ngày 02 tháng 1 năm 2019 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2019

 

  1. Đánh giá công tác tháng 12/ 2018

 1.Thi đua học tập và rèn luyện theo gương anh bộ đội cụ hồ.

-100% CBGV thực hiện tốt chủ đề tháng 12” Uống nước nhớ nguồn”, kỷ niện 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam.

        -100 % các lớp đã tích cực tham gia làm đồ dùng đồ chơi, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

- Duy trì, thực hiện nghiêm túc nề nếp kỷ cương, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của Ngành, trường đã đề ra.

  - 100% nhóm lớp đã cập nhật hoàn thiện hồ sơ của cô nhìn chung chất lượng hồ sơ tốt.

* Tồn tại:

 - Một số đ/c chưa chấp hành đúng giờ giấc làm việc đi muộn, về sớm.

      - Công tác quản lý: 2 phó hiệu trưởng dự giờ còn ít, chưa sát sao  trong lĩnh vực mình được phân công, 2 tổ trưởng dự giờ còn ít.

2. Công tác số lượng, phổ cập:

      * Ưu điểm:

           - Huy động  trẻ vào học NT. Hiện có 70 cháu = 46.6 %, so với tháng trước không tăng cháu nào, MG huy động  245/245 cháu vào học đạt 100% số trẻ vào học.

STT

Lớp

Số giao

 Vào học

Tỷ lệ

1

25-36T A

34

23

67.6%

2

25-36 TB

34

30

88.2%

3

19-24 T

37

16

43.2%

    * Tồn tại : .

      - Tỷ lệ trẻ, nhà trẻ nhóm bé và nhóm 25-36 A vào học chưa cao  .

      - Tỷ lệ chuyên cần 1 số nhóm lớp còn thấp đặc biệt là các nhà trẻ.

   3. Chất lượng

a. Chăm sóc nuôi dưỡng:

      * Ưu điểm: - Đảm  bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì tỷ lệ trẻ ăn bán trú 100%

* Tồn tại :

 - 1số lớp vẫn để phụ huynh nợ phiếu ăn. (Bán phiếu ăn chậm) . Một số lớp tổ chức cho trẻ ăn chưa khoa học( 5A, 5B, 25-36A).

b. Thực hiện chương trình:

        * Ưu điểm:

       -  100% các nhóm lớp đã thực hiện đúng theo chương trình . Đảm bảo nghiêm túc thời gian sinh hoạt của trẻ .

          100% nhóm lớp có đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ . 

- Hoàn thành việc thi giáo viên giỏi cấp cụm.

        -100% các nhóm lớp đánh giá chất lượng học kỳ một theo công văn số 422/PGDĐT-MN, ngày 17/12/2012 V/v Hướng dẫn đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

* Tồn tại :

- Kết quả hội giảng chưa cao, một số đ/c còn để tụt thứ hạng trong cụm.

 - Việc phối kết hợp trong giảng dạy giữa cô chính và cô phụ cần linh hoạt hơn.

4. Một số công tác khác:

         -  Kiểm điểm ,đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2018. Tổng số CBGV được đánh giá 17 xếp loại hoàn thành xuất sắc là 5 đ/c ( Tuyến, Trương Thơm, Lê, Chuyên, Nga) ; hoàn thành tốt nhiệm vụ là 12 đ/c.

         - Thống nhất nguồn bổ nhiệm khối trưởng 3 tuổi, sắp xếp lại đội ngũ.

II-Triển khai công tác tháng 1/2019

1. Phát động thi đua mừng Đảng mừng xuân” lập thành tích chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản việt nam 3/2; kỷ niệm 111 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh; Mừng xuân kỷ hợi 2019

- Công đoàn và nhà trường tiếp tục bồi dưỡng tốt tư tưởng chính trị cho đoàn viên công đoàn để đợt 3/2 có ít nhất 01 đ/c đã được tham gia lớp tìm hiểu về đảng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền lịch sử 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và tìm hiểu về thân thế sự nghiệp lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

- Phát động CBGv và học sinh tham gia phong trào  triển lãm tranh theo chủ đề “50 năm Đất vàngười Thái Thụy” dự kiến vào tháng 6/2019.

- Phát động CBGV làm tốt phong trào “tết ấm tình thương” để tặng quà cho học sinh nghèo nhân dịp tết nguyên đán.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

- Yêu cầu CBGV nhà trường  thực hiện nghiêm túc nề nếp kỷ cương, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của Ngành, trường đã đề ra.

- 2 phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn tăng cường dự giờ, kiểm tra chuyên môn.

1. Công tác số lượng phổ cập.

*. Chỉ tiêu.

   - Tập trung huy động số cháu  nhà trẻ vào học đảm bảo tỷ lệ giao,

 *. Biện pháp.

Chỉ đạo GV tiếp tục điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ các thôn. Giao chỉ tiêu cần  huy động cháu vào học cho CBGV trong tháng 1.

STT

Lớp

Số giao

 Vào học

 Số cần huy động tiếp

1

25-36T A

34

23

3

2

25-36 TB

34

30

3

3

19-24 T

37

16

3

 2. Công tác chất lượng.

 2.1. Chăm sóc, nuôi dưỡng.

          * Chỉ tiêu:

  - Duy trì 100% trẻ ăn bán trú tại trường, có chế độ ăn thêm cho trẻ bị SDD.chế độ ăn  của trẻ phải  được cân đối hết trong ngày âm dư không quá 1.000 đ

  - Thực hiện nghiêm túc việc bảo quản lưu mẫu thức ăn trong ngày.

  - 100% cháu được đảm bảo AT tuyệt đối trong trường.

         -  100% trẻ có đủ đồ dùng cá nhân riêng.

  *Biện pháp.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân trẻ.                            Quản lý tốt công tác nuôi ăn bán trú, đặc biệt về hồ sơ quản lý ăn bán trú cập nhật hàng ngày, tổ chức tốt chất lượng bữa ăn cho trẻ, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tiêu chuẩn  ăn của trẻ, giá cả hợp đồng thực phẩm, nghiêm cấm việc CBGV xâm phạm đến tinh thần và thể xác của trẻ. CBQL kiểm tra nghiêm túc giờ ăn trẻ. Đồ dùng ăn uống của trẻ phải được tráng nước sôi thường xuyên .

         - Các nhóm lớp chú ý việc chăm sóc trẻ ở thời tiết mùa đông: chú ý việc theo dõi bệnh dịch, không để trẻ đi chân đất, ngồi dưới nền nhà lạnh, không cho trẻ dùng nước lạnh, thức ăn lạnh...phối hợp tốt với phụ huynh mặc ấm cho trẻ.

2.2 Thực hiện chương trình giáo dục.

          * Chỉ tiêu:

- 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo thông tư 28 sửa đổi. Thực hiện nghiêm túc thời gian đón trả trẻ và nề nếp các hoạt động trong ngày của trẻ.

-  100% nhóm lớp có đủ ĐDĐC phụ vụ cho dạy và học.

          * Biện pháp.

        - Mỗi giáo viên căn cứ vào thực tế nhóm lớp xây dựng kế hoạch, soạn bài và chú ý rút kinh nghiệm sau khi thực hiện kế hoạch kịp thời và thường xuyên; yêu cầu GV không sử dụng giáo án cũ hoặc giáo án sao chép giống nhau.

        -  Lựa chọn nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương làm thêm đồ dùng đồ chơi ,chuẩn bị đủ đồ dùng đồ chơi trước khi  dạy, không dạy chay. Trang trí nhóm lớp theo chủ điểm , tạo môi trường hoạt động cho trẻ.

       -  Đẩy mạnh phương pháp đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong các tiết học lựa chọn những đề tài phù hợp , những bài thơ ,câu chuyện ,câu đố, trò chơi dân gian phù hợp đưa vào dạy trẻ ,đặc biệt sự phối hợp tiết dạy giáo viên chính, GV phụ.

       - Tăng cường kiểm tra hồ sơ sổ sách của cô và trẻ theo quy định .

3.Một số công tác khác :

- Sơ kết học kỳ 1: Bình xét thi đua trong tổ, giáo viên tự kiểm điểm đánh giá theo 4 mức : Hoàn thành xuất sác nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.; các tổ chuyên môn tự xếp loại theo 4 mức tốt, khá, trung bình, yếu.

- Sơ kết toàn trường : Báo cáo sơ kết, bình xét thi đua.

- Đảm bảo nghỉ tết và đi làm sau tết đúng lịch.

- 100% CBGVchấp hành nghiêm lịch phân công trực tết đảm bảo an toàn cơ sở vật chất nhà trường.

- 100% cán bộ giáo viên nhà trường ký cam kết thực hiện nghiêm pháp lệnh 16 và Nghị định 36 của chính phủ về việc quản lý vũ khí vật liệu nổ trong dịp tết nguyên đán.

- CGQL thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, công khai lưu hồ sơ theo quy định.

- Kế toán rà soát CSVC, thiết bị và cập nhật kịp thời vào phần mềm.

 -   Phát động phụ huynh tiết kiệm tiền mừng tuổi mua sách tặng cho lớp.

  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1 – 2019

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

01

Nghỉ tết dương lịch

 

2-4

Kiểm tra chuyên môn

 

05

Làm bù ngày Thứ 2(31/12)

 

7-12

Kiểm tra chuyên môn

 

15

Các trường nộp báo cáo sơ kết học kỳ I,

 

18

Sơ kết học kỳ I( sáng sơ kết tổ, bình bầu thi đua, chiều sơ kết toàn trường)

 

21-26

Kiểm tra chuyên môn

 

24-25

 Dự kiến sơ kết học kỳ I tại huyện

 

17

Nộp báo cáo tháng ( bản mềm)

 

 

Lịch nghỉ tết âm lịch theo lịch của phòng sẽ báo sau)

 

           Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu CBGV thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc tháng 1/2019. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về BGH để kịp thời giải quyết./.

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                        Đỗ Thị Thơm

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan