Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 11 : 393
Năm 2020 : 7.516
 • Đào Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa giáo dục mầm non
  • Điện thoại:
   0362565892
  • Email:
   Thuythaihung3@thaithuy.edu.vn
 • Hà Thị Xiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa giáo dục mầm non
  • Điện thoại:
   0383963228
  • Email:
   Xiemthaithuan3@thaithuy.edu.vn
 • Đỗ Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa giáo dục mầm non
  • Điện thoại:
   0976035872
  • Email:
   thaihung3@thaithuy.edu.vn